Màster universitari en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dona dret: Màster Universitari en Gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori 30
Optativitat 12
Pràcticum 8
Treball final de màster 10
TOTAL CRÈDITS 60

 

Curs 2023-2024