Màster universitari en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2016/2017

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català (70%), castellà (30%)

Places

30

Coordinació

Cristina Torrelles Nadal fepts.coordmgaits@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Aquest màster no s'impartirà el curs 2021-22

El màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social és un programa de formació innovador que té per objectiu formar a professionals en competències per a la gestió i avaluació de les intervencions psicològiques socials i educatives. L’interès d’aquesta acció formativa és, respondre a les necessitats del sector científic-professional de la intervenció psicosocioeducativa integrant els exercicis de l’operacionalització i l’avaluació dels resultats i de l’impacte dels projectes d’acció social.
Aquest màster vol aportar coneixements científic-professional per a aquelles persones que desitgen treballar o investigar en l’àmbit psicosocial i educatiu des d’un enfocament de la gestió i avaluació de l’acció amb l’objectiu de millorar el desenvolupament de la seva intervenció o investigació.

Amb la col·laboració de: