Màster universitari en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Accés

Perfil d'ingrés

 • Estudiants que han cursat una llicenciatura o grau en l'àmbit de les ciències socials i de la salut (Educació Social, Infermeria, Psicologia, Sociologia, Teràpia Ocupacional, Treball Social, Psidopedagogia, Pedagogia, Relacions Laborals, entre altres...)
 • Experiència laboral acreditada en l'àmbit de la intervenció psicosocial o educativa (administració pública, empreses i tercer sector)
 • Obert a estudiants catalans, espanyols, europeus i llatino-americans

Criteris d'admissió

L'assignació de places es farà en base a:

 • Formació acadèmica: llicenciatura, grau i/o màster
 • Formació complementària específica
 • Experiència professional relacionada amb el màster
 • Entrevista, si escau
 • És recomanable tenir competències en l'ús de les TIC a nivell d'usuari avançat

Sortides professionals

 • Àmbits laborals: administració pública (ajuntaments, consells comarcals, Generalitat, estat, UE), empresa privada (consultories) i tercer sector
 • Tècnic/a especialitzat en gestió de projectes d'intervenció per a la transformació social
 • Tècnic/a avaluació de polítiques públiques, projectes i programes d'intervenció psicosocial i educativa
 • Tècnic/a d'organitzacions
 • Consultor/a social
 • Investigador/a