Màster universitari en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Objectius i competències

Objectiu general

Formar als professionals i investigadors en competències per la gestió i l'avaluació dels projectes d'intervenció psicològica, social i educativa per a la transformació social.

Objectius específics

  • Fomentar una visió estratègica dels projectes d'intervenció enfocada a la planificació de la gestió i de l'avaluació de l'acció.
  • Conèixer les diferents eines per una avaluació i gestió dels projectes d'intervenció més eficients, enfocades a augmentar el grau d'èxit de l'acció psicosocioeducativa.
  • Generar expertesa en la gestió del talent i del coneixement per a la millora del capital social i humà dels equips que treballen per a la intervenció psicosocial i educativa.
  • Dirigir, liderar i gestionar els projectes i tenir capacitats per comunicar i difondre els resultats i l'impacte dels projectes fomentant la transparència i possibilitant la creació de noves sinèrgies.
  • Formar en la recerca de fonts de finançament i formulació de projectes creatius i innovadors.