Màster universitari en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14740 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10